5.10.10

Pass-er-by

pas·ser·by, ~A person who passes by, especially casually or by chance.

PASSERBY..
Napadaan.


Ganyan ka. Parang Isang ale o mama na napadaan. Napadaan sa harap ng bintana ng bahay namin. Walang intensyon na tumigil ng matagalan. Walang intensyong na mabuhay sa lugar na aking ginagalawan ng matagalan. Parang lamok sa stagnant water. Parang bubuyog sa pukyutan. Hindi permanenteng nakatengga, hindi permanenteng makikisalamuha. Parang langgam na nakapilang masinop na naghahakot ng asukal mula sa aming jar.

Parang ikaw.

Parang ikaw na nag-take ng alternate route at aking nakabanggaan. Nagkakilanlan,naglandian . Pero hindi niloob ni Papa God na magkatuluyan.
Dahil...

ikaw ay isa lamang PASSERBY :)